Close

April 21, 2017

Afwijkingen in de ontlasting niet altijd onschuldig

Afwijkingen in de ontlasting

Afwijkingen in de ontlasting kunnen verschillende oorzaken hebben

Er is geen duidelijke standaard voor de passage van een normale stoelgang. Dit varieert van drie keren per dag tot een keer per drie dagen. Indien de ontlasting vaker of minder voorkomt, wil dat niet meteen zeggen dat er darmproblemen zijn. De ontlasting kan door verschillende factoren beïnvloed worden zoals menstruatie, sporten, verandering in voeding, stress, reizen, … Het zijn eerder bijkomende problemen die een duidelijke verandering of afwijkingen in de ontlasting kunnen geven, die duiden op een probleem.

De ontlasting ontstaat door de vertering

Tijdens de spijsvertering komt de voedselbrij in de darmen terecht. Naast het vocht uit het voedsel zelf, bevat het opgenomen voedsel ook speeksel, maagzuur, drinken en spijsverteringsenzymen uit de alvleesklier of pancreas, die het voedsel helpen af te breken. In de 3 à 6 meter lange dunne darm bevat de voedselbrij ongeveer 8 liter vocht. In de dunne darm worden verschillende stoffen uit het voedsel opgenomen via het bloed en naar de lever getransporteerd.
De dikke darm dient niet zo zeer om stoffen uit het voedsel op te nemen maar om de niet verteerde voedingsresten in te dikken. Dit gebeurt door onttrekking van het vocht, waardoor de uiteindelijke ontlasting nog zo een 200 gram weegt. Het duurt ongeveer 8 à 24 uur voordat het voedsel dat niet bruikbaar is, doorheen het hele spijsverteringskanaal gaat en via de stoelgang het lichaam verlaat.
De stoelgang of faeces bestaat dus uit onverteerbare voedselbestanddelen. De bruine kleur wordt veroorzaakt door galkleurstoffen. Haar massa is aan het begin van de dikke darm nog vrij dun van samenstelling. De dikke darm onttrekt steeds meer water aan deze massa, waardoor de samenstelling uiteindelijk zalfachtig wordt. Blijven de faeces echter te lang in de dikke darm, dan worden ze steeds harder en ten slotte zelfs steenhard.

Bloed bij de ontlasting

Bij teerfaeces is de ontlasting pikzwart van kleur. Dit wijst op een bloeding in het bovenste deel van het spijsverteringskanaal. De zwarte kleur ontstaat door de inwerking van het zoutzuur uit de maag op de bloedkleurstof. De faeces kunnen ook zwart van kleur zijn na het gebruik van medicijnen of voedingssupplementen die IJzer bevatten zoals bij ijzertabletten.
Bloed in de ontlasting kan zich op verschillende manieren voordoen. Bevindt het bloed zich alleen aan de buitenkant van de faeces, dan is dat meestal het gevolg van bloedende aambeien. Indien het bloed echter door de faeces is gemengd, is er sprake van een bloeding ergens in de dikke darm. Na het eten van rode bieten kan de ontlasting ook rood gekleurd zijn. Dit wordt dan niet veroorzaakt door een bloeding in de darm, maar door de rode kleurstof uit de bieten.
Bij zeer kleine bloedingen in het spijsverteringskanaal ziet de ontlasting er normaal uit. Met behulp van laboratoriumonderzoek kan het bloed in de ontlasting aangetoond worden.

Vernauwing van de darmen

Wanneer de ontlasting de vorm heeft van een lint of een potlood, spreken we van lintvormige ontlasting. Dit wijst op een vernauwing van het laatste gedeelte van de darm.
Door deze vernauwing wordt de ontlasting dan geperst, net als tandpasta door de hals van een tube. Daardoor ontstaat de potloodvorm.

Stopverfontlasting

Bij stopverfontlasting heeft de ontlasting de kleur van klei omdat er weinig of geen galkleurstoffen aanwezig zijn. Dit kan veroorzaakt worden door de afsluiting van de galwegen.

Ontsteking

Slijm bij de ontlasting wijst op een ontsteking van de darmwand of het darmepitheel. Pus of etter bij de ontlasting kan voorkomen wanneer er een abces doorbreekt in de darm, maar ook bij ernstige darmontstekingen.

Gele ontlasting

Gele ontlasting zien we vaak bij zuigelingen. Het is een normaal verschijnsel wanneer de voeding overwegend uit melkproducten bestaat.

Wormen

Wormen in de ontlasting wijzen op een parasitaire besmetting. In ons land gaat het daarbij meestal om maden. Dit zijn dunne witte draadjes van ongeveer 1 centimeter lang. Soms betreft het spoelwormen. Dit zijn witte wormen van 10 à 15 centimeter lang en zo dik als een regenworm. Delen van een lintworm zijn platte witte stukjes van ongeveer 1 centimeter lang bij 0,50 centimeter dik.

Diarree

We spreken van diarree wanneer iemand vaak en in grote hoeveelheden dunne ontlasting produceert. Wanneer iemand eens een- of tweemaal wat dunne ontlasting heeft, spreken we (nog) niet van diarree. Diarree wordt veroorzaakt door voedselbrij die te snel door de dikke darm gaat. Daardoor wordt er onvoldoende of geen vocht aan de ontlasting onttrokken. Het lichaam kan daardoor zoveel vocht verliezen, dat het dreigt uit te drogen. Vooral bij jonge kinderen en bejaarden levert deze afwijking een groter risico.
Diarree kan ook veroorzaakt worden door infectie of het gebruik van antibiotica.

Heb jij een afwijkende of ongewone stoelgang?
Raadpleeg een arts of specialist!

De ontlasting is een zeer belangrijke parameter voor de gezondheid. Jammer genoeg heerst nog veel taboe rond dit onderwerp. Denk je dat je ontlasting overeenkomsten heeft met een van bovenbeschreven patronen en ben je hierover ongerust, praat erover met je arts!

– – –

Vind je dit artikel interessant en waardevol voor je gezondheid, wees dan vrij om het te verspreiden door het te liken of te delen met andere mensen. Gebruik hiervoor de sociale media knoppen. Leuk vind ik het ook als je een reactie achterlaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *