Disclaimer VitaliSano

Initiatief

In deze disclaimer van VitaliSano maken we duidelijk dat VitaliSano een persoonlijk initiatief is van de auteur Pascale Delbeke met als enige doel kwalitatieve, leesbare en actuele informatie te verstrekken in verband met gezondheid en gezondheidspreventie op mensenmaat.
Lees meer over Pascale

Nauwkeurigheid en juistheid van de informatie

Bij de samenstelling van deze website heeft de auteur veel zorg besteed aan de nauwkeurigheid en de juistheid van de inhoud, maar we kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig is of geen fouten bevat. Door het verkrijgen van de toegang tot deze website alsook tot de hierin vervatte informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande disclaimerverklaring, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Alle informatie die door de auteur van VitaliSano via deze website wordt verstrekt, is zorgvuldig samengesteld naar beste eer en geweten. Deze website dient als algemene informatie en kan zonder voorafgaandelijke toestemming of aankondiging gewijzigd worden. VitaliSano kan in geen geval verantwoordelijk en/of aansprakelijk gesteld worden ingeval er alsnog fouten, in welke zin dan ook, zouden voorkomen in de gepubliceerde informatie. De lezer en/of gebruiker is volstrekt zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op deze website, alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Geen vervanging van medisch advies van een gekwalificeerde arts of therapeut

VitaliSano kan tips en adviezen bevatten, maar is in geen enkel geval bedoeld als vervanging voor een gekwalificeerde arts of therapeut. VitaliSano dringt er met aandrang op aan dat je altijd een medisch expert raadpleegt als je gezondheidsklachten hebt. De tips en adviezen op deze website zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies, het gebruik van medicijnen, het advies van je huisarts of eender welke geneeskundige expert. De tips en adviezen op deze website zijn uitsluitend bedoeld als suggesties die eventueel kunnen leiden tot een verbetering van je gezondheid, vitaliteit en algeheel welbevinden. Deze tips en adviezen kunnen in geen geval het succes ervan garanderen. Alvorens je de tips en adviezen op deze website wenst toe te passen, neem eerst contact op met je huisarts of specialist. Stop nooit zomaar met je medicijnen. Het is ook belangrijk om te weten dat voedingssupplementen het gebruik van bepaalde medicijnen kunnen verstoren. Gebruik steeds je gezonde verstand en vraag zo nodig naar een tweede opinie alvorens je je voedingspatroon en/of je levenswijze gaat aanpassen. De auteur en/of VitaliSano kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het toepassen van de adviezen op deze website.

Intellectuele eigendom - Copyright

De structuur, de design en de inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen de teksten, de lay-out, het grafisch materiaal, de afbeeldingen, de foto’s, de illustraties, de (handels)namen, de logo’s, de software en de andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van VitaliSano. De informatie op deze website mag uitsluitend door de lezer en/of gebruiker zelf gebruikt worden. Het is de gebruiker wettelijk niet toegestaan om deze informatie gedeeltelijk of in zijn geheel over te dragen, te reproduceren, te kopiëren, te bewerken, te verkopen, te verdelen, te publiceren, te vertalen, aan te passen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de houder van het eigendomsrecht.

Gebruik van deze website en van websites van derden waarnaar gelinkt wordt

De inhoud van deze website, inclusief de links waarnaar verwezen wordt, kan ten alle tijde en zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
VitaliSano kan geen garanties geven over de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking, voor een tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van directe of indirecte schade, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de website.
Indien VitaliSano via deze website verwijst naar directe of indirecte links naar pagina’s van derden, is deze informatie louter bedoeld als bijkomende informatie wat op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud impliceert. Het verkrijgen van de toegang tot en het gebruik van de gelinkte website of van de informatie op de gelinkte website vindt op eigen risico plaats. VitaliSano aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of directe of indirecte aansprakelijkheid voor schade te wijten aan de inhoudelijke juistheid en het gebruik van eender welke link of verwijzing.
VitaliSano kan op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van deze website, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, de apparatuur, de programmatuur of andere van de gebruiker als gevolg van het gebruik van deze website.

Lees ook ons privacy beleid over persoonsgegevens en het gebruik van cookies, en ons spam beleid.